Tuesday, July 4, 2023

Olkoon Herra kansamme jumalattomia ja pedofiiliislamisteja / pedofiilikristittyjä, pedofiiliateisteja / pedofiilidesantteja sekä mustan Afrikan ja moskoban oblastin imperialismia ja invaasioita vastaan

Eurovaaliehdokas Seppo Lehto Tampere 21.6.2023 Pidemmän kantaman aseita ja vapaaehtoisia lentäjiä F16 hävittäjien kera Ukrainalle https://Eurovaaliehdokkaanne-Seppo-Lehto.blogspot.com


Olkoon Herra kansamme jumalattomia ja pedofiiliislamisteja / pedofiilikristittyjä, pedofiiliateisteja / pedofiilidesantteja sekä mustan Afrikan ja moskoban oblastin imperialismia ja invaasioita vastaan

Esimerkiksi saudimuslimien tapa naittaa 60:ä äijiä 8-vuotiaille tytöille ei ole mitenkään suositeltavaa huippuosaamista? Kristityssä maailmassa alaikäisten naiminen on rikos.

Seppo Lehto europarlamenttiin, eduskuntaan, valtuustoihin aatoksi jaloin isänmaan asialla tuellanne ;)


Taustaa:

-----------------------
--------------

Thursday, April 16, 2009

Suomalaisten perusoikeudet ajattelusta liikkumiseen ollaan ajamassa alas valtionsyyttäjä Mika Illmanin vaatimuksin. Suomi pitää avata neekereille?

Mitä helvettiä ollaan tekemässä? - Eikö kansa tajua vai onko sokeus levinnyt eikä kukaan tajua sokeuttaan?
------------

Friday, May 9, 2008

Suomalaisten perusoikeudet ajattelusta liikkumiseen ollaan ajamassa alas valtionsyyttäjä Mika Illmanin vaatimuksin. Suomi pitää avata neekereille

Suomalaisten perusoikeudet ajattelusta liikkumiseen ollaan ajamassa alas valtionsyyttäjä Mika Illmanin vaatimuksin. Suomi pitää avata neekereille ja islamisteille, koska Puna-armeijaa http://puna-armeija.blogspot.com ei enää voida päästää

Tältä se vaikuttaa huomio vieläpä ihan vapaaehtoisesti, ilman minkäänlaisia äänestyksiä ja keskusteluita aiheesta http://jumalanpilkasta.blogspot.com ja http://kannanottoja.blogspot.com lisää suomalaisten perusoikeuksista asiaa

Toukokuun Alibissa 2008 lisää asiaa Seppo Lehdosta ja valtionsyyttäjä Mika Illmanin missiosta tuhota suomalaisten perusoikeudet mm. vaatimuksilla saada toisinajattelija Seppo Lehto vankilaan.
5-7.5.2008 Tampereen käräjäoikeuden loppulausumien jälkeen syyttäjä Mika Illman vaati Seppo Lehdolle 2.5 vuotta ehdotonta vankeutta päivästä päivään tuomion julistamisen jälkeen 30.5.2008

Eläköön ihmisoikeudet? - Onko Seppo Lehto ihan rehellisesti ajatellen pahempi kuin maahamme tulleet puskaraiskaajat tai huumerikolliset, jotta oikein virallisesti vankilaan pitää saada?

Olisiko ajattelun paikka vai onko se jo rikos muillekin ja muidenkin kohdalla?

Friday, October 26, 2007

Tampereen käräjäoikeudessa 3.12.2007 rikosoikeudenkäynti syytteessä Sylvain Kipre asianomistajana lukuisien vierasperäisten rikosten uhri Seppo Lehto

Tamperelainen ihmisoikeusaktivisti ja sananvapauden esitaistelija yhdenvertaisuuden sitkeä vaatija Seppo Lehto on saamassa vapaan liikkumisoikeuden ja mahdollisesti hieman oikeutta pitkäaikaisen vainon kohteena.

Seppo Lehdolle pitää kuulua samat oikeudet kuin muillekin suomalaisille vapaaseen liikkumiseen ilman jatkuvaa tappouhkaa ja tappouhkauksia.

Nyt se on mahdollista kun vuosina 2004 - 2005 hänen pahoinpitelemisillään ja tappamisillaan uhkaillut Tampereen vihreiden hallituksen jäsen norsunluurannikkolainen mm. perättömiä ilmiantoja, kunnialoukkauksia ja tappouhkauksia kylvänyt Sylvain Aristide Kipre joutuu käräjille 3.12.2007

http://rikosoikeudenkaynti.blogspot.com


Laittomasta uhkauksesta syytteessä Sylvain Aristide Kipre

Lyödäänkö vetoa että oheinen uutinen vaietaan kaikissa tiedotusvälineissä niin tapahtuman kuin tuomionkin osalta?


----------
Tiedoksi valehtelevia mytomaanisia ja patologisia psykoottisia moniosaajia palvoville

3.12.2007 rikosoikeudenkäynti syytteessä julkisuuden henkilö norsunluurannikkolainen lukuisissa vaaleissa mm. kokoomuksen ja vihreiden listalla ehdolla ollut Tampereen Vihreiden hallituksen jäsen vuodelta 2004 Sylvain Aristide Kipre ja asianomistajana hänen lukuisten rikostensa uhri Seppo Lehto


http://rikosoikeudenkaynti.blogspot.com


Syyte: Laiton uhkaus 10.8.2005 Tampereen Korvatillikassa

Ohessa näkyy kuinka eurooppalaisten sananvapautta pyritään rajoittamaan eri maissa mm. Tanskassa vapaan kansalaiskeskustelun tukahduttamiseksi, kun kaikki kritiikki leimataan norsunluurannikkolaisen Sylvain Kipren tapaan rasismiksi:

-------------------------------

http://www.finlex.fi/fi/oikeus/eurooppa/feit/1994/19940245?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=tanska


Jersild -tapaus - Sananvapaus - Ilmaisuvapaus - Viestinnän suoja - Suhteellisuusperiaate

Maat: « Tanska»
Antopäivä: 23.09.1994
Art: ART:10:2, ART:50
EIT: EIT:A-298
Vuosikirja: --
V: Jens Olaf Jersild

Kysymys siitä, oliko sananvapauteen puututtu asiaan vaikuttavin ja
riittävin perustein ja oliko puuttuminen ollut oikeasuhtaista, kun
tv-toimittaja oli tuomittu rangaistukseen sen johdosta, että hänen
koostamassaan ohjelmassa oli esitetty rotua ja etnistä alkuperää
herjaavia lausumia.

TOSISEIKAT: J. työskenteli Tanskan tv- ja radioyhtiön palveluksessa
toimittajana. Kun eräässä sanomalehdessä oli ollut
artikkeli "vihreätakeiksi" itseään kutsuvista nuorista ja heidän
rasistisista asenteistaan, heistä päätettiin tehdä dokumenttiohjelma
televisioon. J. kutsui muutamia nuorista haastatteluun.
Useita tunteja kestäneen haastattelun aikana nuoret tekivät herjaavia
huomautuksia muukalaisista ja etnisistä ryhmistä. Haastattelusta
tehtiin parin tunnin nauhoitus, josta J. koosti
muutamia minuutteja kestäneen ohjelman. Siihen otettiin useita
kohtia, joissa nuoret olivat lausuneet karkeita loukkauksia.
Ohjelma esitettiin televisiossa osana sunnuntaipäivän uutismakasiinia,
joka oli tunnettu sosiaalisia ja poliittisia kysymyksiä
käsittelevistä ohjelmistaan.

Ohjelman esittämisen jälkeen virallinen syyttäjä nosti syytteen
sekä haastateltuja nuoria että J:ä vastaan. Nuoria syytettiin
rasististen mielipiteiden julkisesta esittämisestä ja J:ä avunannosta
ja yllyttämisestä sanottuun rikokseen. Päätöksellään
alioikeus katsoi nuorten ja J:n syyllistyneen rikoksiin ja tuomitsi
heidät rangaistuksiin. J:lle tuomittiin 1.000 kruunun
sakko. J.valitti päätöksestä tuloksetta ylemmälle oikeudelle
ja edelleen korkeimpaan oikeuteen.

KANSALLISTA SAADANTÖÄ: « Tanska» oli ratifioinut vuoden 1965
kansainvälisen yleissopimuksen rotusyrjinnän kaikkinaisesta
poistamisesta. Sopimuksesta johtuvien velvoitteiden täyttämiseksi
rikoslakiin oli otettu säännös, jonka mukaan henkilö voitiin
tuomita rotua tai etnistä kansanryhmää solvaavien lausuntojen
levittämisestä sakkoihin tai enintään 2 vuoden vankeusrangaistukseen.

VALITUS: J. katsoi, että hänen oikeuttaan EIS 10 artiklan takaamaan
sananvapauteen oli loukattu, kun hänen oli katsottu syyllistyneen
rikokseen ja tuomittu siitä rangaistukseen.

EIK: EIS 10 artiklaa oli rikottu (12-4).

TUOMIO: 1) EIS 10 artiklan rikkominen

Asiassa oli riidatonta, että J:n sananvapauteen oli puututtu ja
että puuttumisesta oli säädetty laissa ja sillä oli hyväksyttävä
tarkoitus. Riitaista oli vain se, oliko puuttuminen ollut välttämätöntä
demokraattisessa yhteiskunnassa.

EIT huomautti aluksi, että vuoden 1965 yleissopimuksella oli
olennainen merkitys harkittaessa, oliko J:n tuomitseminen ollut
välttämätöntä EIS 10 artiklan 2 kohdan mielessä. EIS 10 artiklan
velvoitteita oli tulkittava mahdollisimman pitkälle niin,
että ne olivat sopusoinnussa Tanskalle vuoden 1965 yleissopimuksesta
johtuvien velvoitteiden kanssa. Tässä tapauksessa
EIS 10 artiklan tulkinta ei johtanut ristiriitaan noiden
velvoitteiden kanssa.

EIT huomautti myös, että sananvapaus oli yksi demokraattisen
yhteiskunnan kulmakiviä. Erityinen merkitys oli lehdistön ja
muiden tiedotusvälineiden sananvapaudella. Näiden tehtävä oli
jakaa yleistä mielenkiintoa herättäviä tietoja ja ajatuksia.
Toisaalta tällöin ei saatu ylittää rajaa, joka johtui muiden
maineen ja oikeuksien suojasta. Objektiivista ja tasapainoista
tietoa voitiin tuottaa erilaisin menettelytavoin riippuen kulloinkin
kysymyksessä olevasta tiedotusvälineestä. EIT:n taikka
kansallisten tuomioistuinten tehtävä ei ollut määritellä niitä
menettelytapoja, joita toimittajien oli käytettävä. EIS 10 artikla
suojasi paitsi tiedon tai ajatusten sisältöä myös sitä
muotoa, jolla niitä levitettiin.

Tuomitessaan J:n kansalliset tuomioistuimet olivat painottaneet
sitä, että ohjelman tekoon oli ryhdytty J:n aloitteesta ja että
J. oli koostanut lopullisen version sisällyttämällä siihen loukkaavia
lausumia. EIT katsoi, että nämä seikat olivat sinänsä EIS
10 artiklan 2 kohdan mielessä asiaan vaikuttavia. Kuitenkin oli
otettava huomioon, että ohjelman esittelyssä oli viitattu tuolloin
ajankohtaiseen rotusyrjinnästä käytyyn julkiseen keskusteluun.
Lisäksi oli ilmoitettu, että aihetta oli tarkoitus käsitellä
kuvaamalla rasististen henkilöiden henkistä tilaa ja sosiaalista
taustaa. Kun ohjelmaa tarkasteltiin kokonaisuutena ja
objektiivisesti, se ei ollut voinut antaa vaikutelmaa, että sen
tarkoituksena oli rasististen mielipiteiden ja ajatusten levittäminen.
Päinvastoin ohjelmassa oli pyritty haastattelun keinoin
valottamaan, analysoimaan ja selittämään sosiaalisesti
turhautuneita nuoria, joista monet olivat väkivaltaisia ja
tehneet rikoksia. Ohjelma kosketteli siten aihetta, joka jo
tuolloin oli suuren julkisen huolen kohteena.

Kansalliset tuomioistuimet olivat kiinnittäneet huomiota myös
ohjelman yksipuolisuuteen, kun siinä ei ollut tuotu esiin tasapainottavia
vastakkaisia näkemyksiä. EIT totesi, että J. oli
selvästi erottautunut haastatelluista nuorista mm. kuvaamalla
näitä nuorten ääriryhmittymiin kuuluviksi henkilöiksi. J. oli
myös torjunut joitakin nuorten väitteitä totuudenvastaisina.
Kokonaisuutena ottaen haastattelu antoi mielikuvan, että
rasistiset mielipiteet olivat osa "vihreätakkien" yleistä
yhteiskunnan vastaista asennetta. Siten ohjelmaan oli sisältynyt
tasapainottavia aineksia. Niiden osuutta oli jo luonnostaan
rajoittanut se, että ohjelma oli ollut vain lyhyt osa suurempaa
ohjelmakokonaisuutta. Tähän nähden ja kun toimittajalla oli
valta valita ilmaisun muoto, asiaan vaikuttavana seikkana ei
voitu pitää sitä, ettei ohjelmassa ollut nimenomaisesti varotettu
rotuvihan lietsomisen moraalittomuudesta ja laittomuudesta.

EIT totesi edelleen, että haastatteluihin perustuvat uutiset
olivat yksi tärkeimpiä keinoja, joilla lehdistö kykeni täyttämään
"julkisen valvojan" (public watchdog) tehtäväänsä. Haastatellun
lausumien levittämiseen liittyvä rangaistusuhka esti
merkittävästi lehdistön osallistumista julkiseen keskusteluun.
Sellaista uhkaa oli pidettävä mahdollisena vain erityisen
vahvoin perustein. Oli epäilyksetöntä, että nuorten rankaisemiseen
johtaneet lausumat olivat olleet herjaavia eivätkä nauttineet
EIS 10 artiklan suojaa. Sen sijaan ei ollut näytetty,
että ohjelma, J:n suorittaman koostamisen tavankin huomioonottaen,
olisi oikeuttanut myös J:lle langetetun tuomion.
Päätösten perusteluissa mainitut syyt eivät osoittaneet
riittävän vakuuttavasti, että puuttuminen J:n oikeuksiin oli
ollut välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa. Käytetyt
keinot eivät olleet olleet oikeassa suhteessa tarkoitukseen
suojella muiden henkilöiden mainetta ja oikeuksia. Siten
EIS 10 artiklaa oli rikottu.

2) EIS 50 artiklan soveltaminen

EIT katsoi, että valtion oli korvattava J:lle tämän maksettavaksi
asetettu sakko. J:lle aiheutuneen aineettoman vahingon
osalta EIT katsoi, että jo rikkomuksen toteaminen oli riittävä
korvaus. J:llä oli oikeus saada kulujensa korvausta vaatimuksensa
mukaisesti.

LOPPUTULOS:EIT katsoi, että 1) asiassa oli rikottu EIS 10 artiklaa
(127), 2) valtion oli suoritettava korvausta taloudellisesta
vahingosta 1.000kruunua ja kuluista J:n vaatimuksen mukaisesti
(17-2) ja 3) J:llä ei ollut oikeutta muuhun korvaukseen
(yksimielisesti).

Vähemmistöön jääneet kiinnittivät huomiota mm. siihen, että J.
oli koostanut koko haastattelusta muutaman minuutin ohjelman,
johon oli tullut, ehkä tarkoituksellakin, karkeita huomautuksia.
Siten ohjelmassa olisi tullut nimenomaisesti ilmoittaa, ettei
huomautuksia voida pitää hyväksyttävinä.

Ks. Oberschlick, EIT:A-204; Observer and Guardian, EIT:A-216
ja Schwabe, EIT:A-242-B.


-------------------------

Monday, September 24, 2007

Ihmisoikeusaktivisti aluepalauttaja Karjala takaisin mies Seppo Lehdon viesti punttisalilta 23.9.2007 Suomen nuorisolle: Lisääntykää tai kuolkaa!

Ihmisoikeusaktivisti aluepalauttaja Karjala takaisin mies Seppo Lehdon viesti tamperelaiselta punttisalilta 23.9.2007 Suomen nuorisolle: Lisääntykää tai kuolkaa!

On aika herätä: Isänmaa ja kansakuntamme vaarassa nykyisessä muodossaan. Vierasperäinen maahanmuutto pitää saada loppumaan nykyisenlaisessa muodossaan

Kansakunnallinen opettaja ja kasvattaja Seppo Lehto nostaa rautaa ja antaa kansakunnallista opetusta niin eri vaaleissa kuin vaalean kansakuntamme puolesta http://isanmaa.blogspot.com/
- Olkaa valppaina mitä on tapahtumassa kansakuntamme rappeuttamiseksi. Huomenna voi olla myöhäistä.http://www.youtube.com/watch?v=7kVQbSg3drA&eurl=http%3A%2F%2Fprophet%2Dmuhammed%2Dcartoon%2Dcontest%2Eblogspot%2Ecom%2F

Ihmisoikeusaktivisti Seppo Lehdon viesti punttisalilta 23.9.2007 Suomen nuorisolle: Lisääntykää tai kuolkaa kuin intiaanit Amerikan valloituksen aikaan!

Tamperelainen Seppo Lehto:

Suomi aiotaan tuhota porvarihallituksen ja vihreiden svekomaanipelle Astrid Thorsin yhteistyönä Ruotsin mallin mukaiseksi ählämi- ja neekerighetoksi, missä koulut ja päiväkodit palavat ja missä naiset saavat varoa iltakävelyjään pahoinpitelyjen ja raiskausten pelossa

Lisää infoa, jonka edelleenlevittäminen on teidän vastuullanne

Profeetta Muhammediin kohdistuvaa kritiikkiä pilakuvien keinoin:
muhammed-caricatures.blogspot.com/

Moskovan keskushallinnon eli Neuvostoliiton ja Venäjän Federaation kansanmurhien ja sotarikosten korvaus- ja totuusyhdistys r.y.

www.kavkaz.fi/tavoitteet.html

Tuesday, July 31, 2007

Myrskyä, tuulta ja vinhaa menoa on kuun vaihde mutta kansakuntamme tila on menossa vielä pahempaan suuntaan rajattomalla maahanmuuton sallimisella

Joukkoraiskausten ja ympärileikkausten vastainen kampanja käynnissä

Seppo Lehto haastattelu 15.9.2007 Kyrvät kerrasta poikki lakiehdotuksen realisointivideo Isänmaallinen päivitys 16.9.2007 tiedoksi keskuuteemme tulleita raiskaaja-, pahoinpitely- ja murhaajatahoja vastaan niin miehitetyillä alueillamme kuin silvotussa tynkä-Suomessa

Suomi suomalaisille - Alkuperäkansana Pro Suomi - otsikon alla punapaitainen Seppo Lehto ja kirves - Olkaa hyvä ja antkaa kommenttinne
http://karjala-takaisin-suomelle.blogspot.com/

http://www.kavkaz.fi Petsamo, Paanajärvi, Laatokka, Karjala ja Suomenlahden saaret takaisin Suomelle!


Lisää aiheesta http://seppo-lehto.blogspot.com sivuilla

Seppo Lehto ajatuksia heinäkuun lopulla 2007:

Myrskyä, tuulta ja vinhaa menoa on kuun vaihde mutta kansakuntamme tila on menossa vielä pahempaan suuntaan rajattomalla maahanmuuton sallimisella

Olisi syytä kysyä ihmisiltä mitä ihan oikeasti halutaan. Kuinka moni haluaa ihan oikeasti neekereitä ja ählämeitä naapuriinsa?

Lienee jokaisen ajattelevan suomalaisen ihmisen mielestä parempi autioituva maaseutu ja oma elämäntapamme, kuin neekerien täyttämä katukuva tai neekeri- ja muslimiraitti Pohjanmaalla, missä ei ole turvassa sen enempää alkuperäkansa kuin eläimetkään.

Yleisessä tiedossa on että erityisesti muslimeilla on kova taipumus kuten aiemmin luopioista kotoisin olevilla eläimiinsekaantumisiin muun väkivaltaisuutensa lisäksi ( Valitettavasti ko. dokumentti missä oli kartoitettu suomalaisten elämiinsekaantumista on poistettu verkosta n. vuonna 2002. Siitä kävi ilmi että aution maaseudun suurin eläimiinsekaantujapaikkakunta oli Luopioinen ).

Seppo Olavi Lehto

PS: 9.9.2007 Parempi toki olisivat että vierasperäiset muslimit, neekerit, afgaanit, somalit, ymv:t sekaantuisivat eläimiin kuin toimisivat tänään IL:ssä olevan uutisen tavoin. Olisi myös kiva kun uutisissa olisi selvät tuntomerkit, keistä oli kyse. Ulkomaalainen termi on todella hämäävä, havaintoja ja ko. raiskaajien kiinniottoa nykyinen uutisointi ei edesauta. Sekö lienee viranomaisten tarkoitus eli raiskaavien todennäköisesti arabien, afgaanien, somalien tai neekerien suojelu ( pirustako sitä nyt tietää kenestä on kyse kun sitä ei uutisoida ):

http://www.iltalehti.fi/uutiset/200709096567515_uu.shtml

Nuori nainen raiskattiin

sunnuntai 9.9.2007 klo 16:04

Noin kaksikymmentävuotias nainen raiskattiin sunnuntain vastaisena yönä Raisiossa.

Raiskaus tehtiin Raision kirjaston lähellä puoli kahden ja kahden välillä yöllä.

Sorolaisenmäen asuntoalueen läpi kävellyttä naista alkoi seurata miesjoukko. Nainen lähti juosten karkuun ja ehti juosta yli Nesteentien. Miehet saivat hänet kiinni kirjaston kohdalla.

Poliisi epäilee miehiä ulkomaalaistaustaisiksi. Raision poliisi toivoo havaintoja joukkion liikkeistä kyseisenä yönä. Miesten määrästä ei ole varmuutta.

STT
-------------------------------------
-------------